Aktualności

Najbliższe szkolenia

Nasi klienci

etykieta wizerunkowa w urzędach

Dobrze skomponowany strój jest podstawą autoprezentacji.  Poprzez świadomy wybór elementów garderoby zmuszamy innych, by patrzyli na nas w pozytywny sposób, prowadzili negocjacje według naszych reguł i postępowali zgodnie z naszymi preferencjami. Od urzędnika XXI wieku wymaga się kompetencji w każdym zakresie, także wizerunkowym.

Czytaj więcej

Jak zostać małym dyplomatą?

Mały dyplomata to ktoś, kto może zostać dużym strategiem, przywódcą,  a nawet komandosem, który poprzez upór, siłę i niezłomny charakter oraz stosowane codziennie zasady dobrego wychowania, będzie mógł wpływać na pozytywne zmiany w swoim otoczeniu.

Czytaj więcej

Świat dyplomacji i biznesu

  Budowanie zespołów projektowych     Nie każda grupa jest zespołem, a co dopiero zespołem projektowym. A przecież dobry, sprawnie funkcjonujący zespół może przesądzić o powodzeniu każdego biznesowego przedsięwzięcia.  Zespoły powstają oczywiście w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa, a powołuje się je wtedy, gdy trzeba zmierzyć się z konkretnym projektem. Budowanie zespołów projektowych jest więc ściśle powiązane z zarządzaniem projektami. Aby skutecznie zbudować zespół projektowy trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań np.: jakie kompetencje będą brane pod uwagę przy wyborze członków zespołu? Należy też przewidzieć, jak te  kompetencje będą ewaluowały podczas trwania projektu (sic!). Wydaje się, że w momencie tworzenia zespołu, wystarczy jedynie akceptacja wszystkich członków i określenie metod działania. Tymczasem najważniejszy jest prawidłowy proces komunikowania i wyznaczenie jasnych ról każdemu uczestnikowi. Ustalenie norm i zasad wcale nie jest proste. Często początkowe reguły ulegają modyfikacjom, a osoby, którym zaufaliśmy, okazują bark akceptacji dla np. stosowanych metod i rozwiązań. Projekty - jak możemy przeczytać w najnowszej publikacji nt. nowoczesnego zarządzania projektami – są to złożone, niepowtarzalne przedsięwzięcia czyli (…) zorganizowane ciągi działań, zmierzające do osiągnięcia zamierzonego wyniku[1]. Proces budowania zespołu musi więc podlegać nieustającemu monitoringowi. Nie wystarczy jedynie obserwacja najważniejszych elementów realizacji projektu. Trzeba się skupić także na obserwacji ról grupowych, na zarządzaniu zmianą, konfliktem. Bardzo ważnym elementem podczas budowania zespołów jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Zespół projektowy mogą przecież tworzyć, i tak najczęściej się dzieje nie tylko pracownicy organizacji realizującej projekt, ale także zleceniodawcy i partnerzy zewnętrzni. „Zespół projektowy jest zespołem zadaniowym, czyli utworzonym specjalnie do realizacji projektu. Zespoły tego typu są powoływane do zadań, których nie można wykazać w ramach istniejącej struktury organizacyjnej”[2]. Ważny jest więc nie tylko doskonale sprecyzowany cel projektu, przemyślany zakres prac, ale także wybór specjalistów i lidera, „rozdanie ról”, prawidłowe rozliczanie pracy, skuteczne podejmowanie decyzji kadrowych oraz finansowych. Liczą się także kompetencje miękkie: zarządzanie czasem. Odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność pracy w- i z grupą oraz elastyczność i podejście do tzw. „zmiany” (zarządzanie zmianą, –ami w projekcie). [1] Nowoczesne zarządzanie projektami pod red. M. Trockiego, Warszawa 2013, s. 19. [2] Ibidem, s.120.

Czytaj więcej

Warsztaty z komunikacji niewerbalnej

Mowa ciała, proksemika przestrzeni, mikroekspresje. Zapraszam  na warsztaty z zakresu komunikacji niewerbalnej. Przygotowuję także indywidualne opisy i ekspertyzy związane z zarządzaniem i dekodowaniem komunikatów niewerbalnych.   W jakich zakresach  będziemy się poruszać? Mowa ciała i jej wpływ na skuteczność komunikatu werbalnego. Rozpoznawanie typów ludzi  po mowie ciała. Skuteczna komunikacja, a mowa ciała (warsztat). Proksemika- czyli co można wyczytać z twarzy rozmówcy i jak tę wiedzę zastosować by wywrzeć określone wrażenie.  Mikroekspresje. Gesty. Zarządzanie mową ciała.  Analiza błędów. Ćwiczenia indywidualne w zakresie mowy ciała i mikroemocji. Psychologia koloru.  Jak połączyć mowę ciała z komunikatem werbalnym? Kontekst kulturowy rozmówcy (negocjatorzy ceremonialni i nieceremonialni, propartnerscy i protransakcyjni, etc…). Wywieranie wpływu na odbiorcę poprzez zarządzanie kolorem. Kreowanie własnego „body language”.Dialog werbalny i niewerbalny.  Emisja głosu.   Indywidualne ćwiczenia warsztatowe.   Wybory, czyli jak skutecznie wykorzystywać narzędzia marketingu politycznego?   Zapraszamy  na warsztaty poświęcone kształtowaniu wizerunku jako narzędzia PR. Sztuka przekonywania składa  się z   efektywnej komunikacji, profesjonalnego wizerunku oraz świadomości zarządzania mową ciała.

Czytaj więcej

Coaching, mentoring, cykle szkoleniowe

Coaching: wspieramy, dyscyplinujemy, prowokujemy, inspirujemy, i wzmacniamy klienta w osiąganiu celów.   Mentoring: mentee, jako źródło zasobów, a więc: odkrywamy mocne strony, budujemy samoświadomość, wspieramy dążenia do realizacji potencjału u każdego klienta.   Zapraszamy na  szkolenia   Metody: warsztat, praca indywidualna, gry zespołowe, ćwiczenia symulacyjne, trening umiejętności, ćwiczenia interaktywne i testowe, analiza materiałów multimedialnych,

Czytaj więcej

Media

Jest mi niezmiernie miło, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie doceniła  prowadzone przeze mnie warsztaty. Pozwalam sobie więc na zacytowanie opinii z "Biuletynu Informacyjnego OIRP"

Czytaj więcej