Aktualności

Najbliższe szkolenia

Nasi klienci

etykieta wizerunkowa w urzędach

Dobrze skomponowany strój jest podstawą autoprezentacji.  Poprzez świadomy wybór elementów garderoby zmuszamy innych, by patrzyli na nas w pozytywny sposób, prowadzili negocjacje według naszych reguł i postępowali zgodnie z naszymi preferencjami. Od urzędnika XXI wieku wymaga się kompetencji w każdym zakresie, także wizerunkowym.

Czytaj więcej

Jak zostać małym dyplomatą?

Mały dyplomata to ktoś, kto może zostać dużym strategiem, przywódcą,  a nawet komandosem, który poprzez upór, siłę i niezłomny charakter oraz stosowane codziennie zasady dobrego wychowania, będzie mógł wpływać na pozytywne zmiany w swoim otoczeniu.

Czytaj więcej

Coaching, mentoring, cykle szkoleniowe

Coaching:

wspieramy,

dyscyplinujemy,

prowokujemy,

inspirujemy,

i wzmacniamy klienta w osiąganiu celów.

 

Mentoring:

mentee, jako źródło zasobów, a więc:

odkrywamy mocne strony,

budujemy samoświadomość,

wspieramy dążenia do realizacji potencjału u każdego klienta.

 

Zapraszamy na  szkolenia

 

Metody: warsztat, praca indywidualna, gry zespołowe, ćwiczenia symulacyjne, trening umiejętności, ćwiczenia interaktywne i testowe, analiza materiałów multimedialnych, case-study, ćwiczenia praktyczne, wykład interaktywny, wykład z elementami dyskusji, prezentacja multimedialna.

 

Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie

-rozwiązania ekologiczne

-korzyści wynikające z ich zastosowania

-technologie przyjazne środowisku

-audyt ekologiczny

 

Protokół dyplomatyczny i międzynarodowa etykieta biznesowa

 

Cel ogólny szkolenia: Doskonalenie kompetencji w zakresie protokołu dyplomatycznego i międzynarodowej etykiety biznesowej, w tym wizerunkowej, z elementami etykiety komunikacyjnej na poziomie międzykulturowym.  Nabyte kompetencje umożliwią sprawne i świadome poruszanie się w kodach etykiety biznesowej w przestrzeni międzynarodowej.

 

Cele szczegółowe: Uczestnicy szkolenia rozpoznają nie tylko kody protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre’u biznesowego, ale zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania umiejętnościami miękkimi (m.in. wizerunkiem, mową ciała) w przestrzeni biznesowej. Zostaną wprowadzeni w zakres kontekstów kulturowych, których znajomość decyduje o powodzeniu bądź fiasku negocjacji i spotkań biznesowych na poziomie międzynarodowym.

 

Komunikacja i etykieta biznesowa z uwzględnieniem różnic międzykulturowych

 

Cel ogólny szkolenia: Doskonalenie kompetencji w  zakresie etykiety biznesowej, w tym wizerunkowej, z elementami etykiety komunikacyjnej na poziomie międzykulturowym.  Nabyte kompetencje umożliwią sprawne i świadome poruszanie się w kodach etykiety biznesowej w przestrzeni międzynarodowej.

 

Cele szczegółowe: Uczestnicy szkolenia rozpoznają nie tylko podstawowe aspekty savoir-vivre’u biznesowego, ale zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania umiejętnościami miękkimi (m.in. wizerunkiem, mową ciała) w przestrzeni biznesowej. Zostaną wprowadzeni w zakres kontekstów kulturowych, których znajomość decyduje o powodzeniu bądź fiasku negocjacji i spotkań biznesowych na poziomie międzynarodowym.

 

Wilbur Schram określił komunikowanie „jako narządzie umożliwiające egzystencję społeczeństw”. To domena ludzkich działań.  Treści, które przekazują i odbierają biznesmani w procesie komunikowania wpływają na  budowanie relacji biznesowych. Efektywna komunikacja pozwala rozwiązywać problemy i wyrażać siebie. Umiejętność komunikowania wpływa na jakość oferowanych przez firmę usług i ułatwia realizowanie umów z partnerami zewnętrznymi. Sprawne porozumiewanie się jest podstawową umiejętnością społeczną.

 

Umiejętności komunikacyjne są niezwykle istotnym elementem kompetencji związanych z wykonywaniem wielu zawodów. Są jedną z najwyżej cenionych i poszukiwanych przez pracodawców cech i kompetencji.

Skuteczna komunikacja to świadomość dostosowania ubioru do okazji, praktyczna umiejętność zarządzania czasem (punktualność). To także zarządzanie tzw. umiejętnościami miękkimi, które w późniejszym życiu decydują często o naszym powodzeniu lub porażce w pracy  m.in. umiejętność radzenia sobie ze stresem czy umiejętność odczytywania komunikatów niewerbalnych (szczególnie niezbędna przy, negocjacjach i rozmowach handlowych, w których przekonujemy do swoich racji). Skuteczna komunikacja to także umiejętność osiągania założonych celów pomimo np. trudnych warunków negocjacyjnych lub rozmowy z tzw. trudnym klientem. To także wiedza wykraczająca poza  standardowe techniki komunikacyjne, wykorzystująca w praktyce wszystkie alternatywne metody rozwiązywania konfliktów w każdym środowisku.

 

Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika.

 

Biznesmen XXI wieku

kompetencje komunikacyjne, zasady etykiety wizytówek [błędy w kompozycji wizytówek, kolorystyka, co może i powinna zawierać profesjonalna wizytówka, kiedy i jak wręczamy wizytówki, kod wizytówkowy w innych krajach), bilety handlowe]; precedencja w biznesie; wizerunek biznesmena – kształtowanie profesjonalnego wizerunku; zasady ubioru w różnych sytuacjach, elegancja, etykieta biznesu a etykieta towarzyska, ubiór formalny i casualowy. Ubiory na wyjątkowe okazje. Oznaczenia na zaproszeniach. Biznesowe skróty komunikacyjne, Dostosowanie kolorów, elementy PR i marketingu politycznego – czyli jak grać kolorami, etc…; rola i formy przyjęć biznesowych; zasady organizacji takich przyjęć, zasady picia trunków, zajmowanie miejsc, sposoby jedzenia oraz faux-pas, dobre obyczaje przy stole, stoły zasiadane i przyjęcia na stojąco; sztuka dyplomacji – precedencja z elementami etykiety międzynarodowej; biznesmen w środowisku międzynarodowym czyli kompetencje menadżerskie w komunikacji międzykulturowej- a więc o tym, co może być przydatne w kontaktach handlowych z innymi kulturami, na co zwracać uwagę, bariery komunikacyjne, etc….

 

Twórcze myślenie i podejmowanie decyzji

Zakres  związany z  miękkimi umiejętnościami. Miękkie umiejętności to zarówno kompetencje osobiste jak i społeczne.  Sprawne, świadome zarządzanie sobą jest gwarancją sukcesu i umożliwia wysoką skuteczność w kontaktach interpersonalnych. Tworzenie pozytywnego wrażenia i eliminacja złych nawyków to podstawa sukcesu osobistego i korporacyjnego. Postawa  tzw.žmądrego managera [szereg postaw wobec interesantów, partnerów i współpracowników] jest elementarnym składnikiem dobrego biznesu. Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie budowania własnego autorytetu, korzystnego wizerunku osobistego, wywierania silnego wpływu na myśli, decyzje i zachowania innych ludzi. Szkolenie adresowane jest do menadżerów, prawników,  handlowców oraz wszystkich, którzy chcą zdobyć umiejętności zarządzania zespołem osób, zarządzania konfliktem, zmianą, którzy będą – lub już – inspirują innych do działania zgodnego z własną wizją.

 

Dyplomacja i współczesny savoir-vivre w administracji

Cel ogólny szkolenia: Doskonalenie kompetencji w  zakresie  umiejętności negocjacyjnych, w tym technik mediacyjnych, a także współczesnego savoir-vivre’u biznesowego i dyplomacji w miejscu pracy. Celem  jest poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie profesjonalnej obsługi klienta z oparciu o kompetencje kluczowe, tak ważne w aspekcie skutecznej komunikacji na każdym poziomie zaawansowania z uwzględnieniem technik manipulacyjnych i perswazyjnych.

 

Wokół stołu czyli o sztuce zarządzania wizerunkiem

Istotą warsztatów jest próba połączenia teorii sztuki dyplomacji  z praktyką w zakresie  zarządzania etykietą stołową, zarówno podczas przyjęć „zasiadanych”, jak i stojących, z uwzględnieniem zasad etykiety międzynarodowej. Uwzględniając kontekst międzykulturowy należy, że szczególną dbałością, podejść do organizowania przyjęć dla obcokrajowców. Jako uczestnicy takich przyjęć też musimy zdawać sobie sprawę z różnic wynikających z uwarunkowań kulturowych i społecznych.

 

Profesjonalnie przygotowane przyjęcie to bardzo ważny element kreowania wizerunku biznesowego i prywatnego w sferze publicznej. W większości poradników savoir-vivre’u znajdziemy fragmenty dotyczące zachowania się przy stole. Poruszane wątki są rozmaite (od spotkań towarzyskich poprzez rozsadzenie gości za stołem, przygotowanie nakrycia i dekoracji, po moment rozpoczęcia jedzenia). Nie wyczerpują one jednak złożoności zjawiska.

 

Savoir-vivre w administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego  i międzynarodowej etykiety biznesowej   

 

Cel ogólny szkolenia: Doskonalenie kompetencji w zakresie protokołu dyplomatycznego i międzynarodowej etykiety biznesowej, w tym wizerunkowej, z elementami etykiety komunikacyjnej na poziomie międzykulturowym.  Nabyte kompetencje umożliwią sprawne i świadome poruszanie się w kodach etykiety biznesowej w przestrzeni międzynarodowej.

 

Cele szczegółowe: Uczestnicy szkolenia rozpoznają nie tylko kody protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre’u biznesowego, ale zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania umiejętnościami miękkimi (m.in. wizerunkiem, mową ciała) w przestrzeni biznesowej. Zostaną wprowadzeni w zakres kontekstów kulturowych, których znajomość decyduje o powodzeniu bądź fiasku negocjacji i spotkań biznesowych na poziomie międzynarodowym.

 

Wystąpienia publiczne – sposoby zdobywania i utrzymywania uwagi słuchaczy

 

Cel ogólny szkolenia: Doskonalenie kompetencji w zakresie  zasad przygotowania się do wystąpień publicznych. Poznanie skutecznych metod zarządzania publicznością i przestrzenią wystąpień. Doskonalenie warsztatu technik mowy i kultury słowa. Sprawne zarządzanie mową ciała i psychologią koloru podczas wystąpień publicznych.

Cele szczegółowe: Uczestnicy poznają skuteczne metody skupienia uwagi słuchaczy na wystąpieniu. Poznają także elementy technik wykorzystujących mowę ciała, a także technik aktorskich oraz struktur lingwistycznych (NLP), którymi można zarządzać. Szkolenie ma na celu także rozwijanie umiejętności posługiwania się skuteczną argumentacją i obroną, w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

 

Techniki programowania neurolingwistycznego w wystąpieniach publicznych                                 

                                                     

Cele szkolenia: Doskonalenie kompetencji w  zakresie NLP, umiejętności komunikacyjnych. Nabycie umiejętności skutecznego przekonywania z uwzględnieniem technik manipulacyjnych i perswazyjnych.
Doskonalenie kompetencji w zakresie etykiety komunikacyjnej. Uczestnicy zdobędą wiedzę i kompetencje z zarządzania kodami komunikacyjnymi dostosowanymi do przestrzeni i proksemiki oraz umiejętnościami miękkimi (m.in. wizerunkiem, mową ciała). Wilbur Schram określił komunikowanie „jako narządzie umożliwiające egzystencję społeczeństw”. To domena ludzkich działań.  Treści, które przekazują i odbierają prelegenci w procesie komunikowania wpływają na  budowanie relacji  interpersonalnych. Efektywna komunikacja pozwala rozwiązywać problemy i wyrażać siebie. Umiejętność komunikowania wpływa na jakość wystąpień publicznych i ułatwia realizowanie założonych celów. Sprawne porozumiewanie się jest podstawową umiejętnością społeczną. Umiejętności komunikacyjne są niezwykle istotnym elementem kompetencji związanych z wykonywaniem wielu zawodów. Szkolenie pozwoli zrozumieć i poznać zasady skutecznych wystąpień publicznych budowanych świadomie w oparciu o techniki NLP. Pozwoli zrozumieć na czym polega precyzja i siła dobrego przekazu.

 

Program obejmuje między innymi: Skuteczne komunikowanie się podczas wystąpień publicznych; Komunikację wizualną podczas wystąpień publicznych;bariery w komunikacji (różnice kulturowe, stereotypy, samopoczucie, wybiórczość uwagi); Mowę ciała i jej wpływ na skuteczność komunikatu; Skuteczną prezentację w przestrzeni międzynarodowej; Główne cechy kultur świata biznesu.  Kultury propartnerskie, polichroniczne i ceremonialne – jak  z nimi prowadzić skuteczny dialog? oraz To, czego nie widać, nie słychać, a wpływa na skuteczność wystąpienia czyli elementy technik NLP. Jak skupić na sobie maksymalną uwagę? Tworzenie celowych komunikatów; Kreowanie doświadczeń komunikacyjnych a NLP;Typy pamięci  i ich rola w wystąpieniach publicznych.

 

Skuteczna komunikacja z trudnym pacjentem

Cel ogólny szkolenia: Podniesienie kompetencji w  zakresie  wykorzystania technik komunikacji   w rozmowie z trudnym pacjentem. Nabycie umiejętności skutecznego przekonywania pacjenta. Obrona siebie podczas trudnej rozmowy.

 

Cele szczegółowe: Uczestnicy szkolenia rozpoznają nie tylko podstawowe aspekty  skutecznej komunikacji, ale także zdobędą wiedzę na temat osobowości pacjentów.

 

Trudny klient

Cel ogólny szkolenia: Doskonalenie kompetencji w  zakresie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, w tym technik mediacyjnych, a także współczesnego savoir-vivre’u biznesowego. Podniesienie kompetencji w  zakresie  wykorzystania technik komunikacji   w rozmowie z trudnym klientem. Nabycie umiejętności skutecznego przekonywania. Obrona siebie podczas trudnej rozmowy. Celem  jest poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie profesjonalnej obsługi klienta z oparciu o kompetencje kluczowe, tak ważne w aspekcie skutecznej komunikacji na każdym poziomie zaawansowania z uwzględnieniem technik manipulacyjnych i perswazyjnych.

 

negocjacje dla prawników

 

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zrealizowany zostanie temat  skutecznych negocjacji w środowisku  prawnym z uwzględnieniem kulturowych i międzykulturowych aspektów komunikowania. Negocjacje, niezależnie od stopnia zaawansowania, są zawsze procesem komunikowania się stron. Umiejętność komunikowania wpływa na jakość oferowanych przez firmę usług i ułatwia realizowanie umów z partnerami zewnętrznymi. Sprawne porozumiewanie się jest podstawową umiejętnością społeczną. Umiejętności komunikacyjne są niezwykle istotnym elementem kompetencji związanych z wykonywaniem wielu zawodów. Szkolenie pozwoli zrozumieć i poznać zasady skutecznej komunikacji i zaawansowanych negocjacji. Pozwoli zrozumieć na czym polega precyzja i siła dobrego przekazu. Ułatwi prawnikom kooperację z klientami.

 

„W biznesie, tak jak w życiu nie dostajesz tego, na co zasługujesz, ale to, co wynegocjujesz”.

 

 identyfikacja wizualna kancelarii

 

 1. Uwypuklenie stylu kancelarii: nowoczesna, dynamiczna, tradycyjna
 2. Oryginalność / szczególnie na tle innych/ okolicy
 3. Czytelność/przejrzystość/ zauważalność
 4. Jednorodność komunikatów /branding/księga znaku
 5. Szybkość działania, pozytywne skojarzenia, kompleksowość obsługi
 6. Miejsce/ dotarcie klienta/blog?
 7. Publicity
 8. Media relations
 9. Case study w Internecie
 10.   relationship marketing”.
 11. „otwarte drzwi”

 

Savoir-vivre  i etykieta w miejscu pracy

 

Cel ogólny szkolenia: Doskonalenie kompetencji w  zakresie  savoir-vivre’u biznesowego i etykieta w miejscu pracy. Celem  jest poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie profesjonalnej obsługi klienta z oparciu o kompetencje kluczowe, tak ważne w aspekcie skutecznej komunikacji na każdym poziomie zaawansowania.

 

Savoir-vivre w biznesie

 

Cel ogólny szkolenia: Doskonalenie kompetencji w  zakresie etykiety biznesowej z elementami etykiety komunikacyjnej na poziomie międzykulturowym.

Cele szczegółowe: Uczestnicy szkolenia rozpoznają nie tylko podstawowe aspekty savoir-vivre’u biznesowego, ale zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania umiejętnościami miękkimi (m.in. wizerunkiem, mową ciała) w przestrzeni biznesowej. Zostaną wprowadzeni w zakres kontekstów kulturowych, których znajomość decyduje o powodzeniu bądź fiasku negocjacji i spotkań biznesowych na poziomie międzynarodowym.

 

Obsługa klienta – standardy biznesowe

 

Cel ogólny szkolenia: Doskonalenie kompetencji w  zakresie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, w tym technik mediacyjnych, a także współczesnego savoir-vivre’u biznesowego niezbędnego  przy profesjonalnej obsłudze klienta. Podniesienie kompetencji w  zakresie  wykorzystania technik komunikacji   w rozmowie kontrahentem i z trudnym klientem. Nabycie umiejętności skutecznego przekonywania. Obrona siebie podczas trudnej rozmowy. Celem  jest poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie profesjonalnej obsługi klienta w

oparciu o kompetencje kluczowe, tak ważne w aspekcie skutecznej komunikacji na każdym poziomie zaawansowania z uwzględnieniem technik perswazyjnych. Cele szczegółowe: Uczestnicy szkolenia rozpoznają nie tylko podstawowe aspekty  skutecznej komunikacji, ale także zdobędą wiedzę na temat osobowości klientów.

 

Jak zostać Małym Dyplomatą?

zapraszamy dzieci i młodzież na indywidualne szkolenia z zakresu etykiety i savoir-vivre’u zakończone certyfikatem  IDF.Do każdego typu i poziomu szkolenia oferujemy profesjonalne materiały szkoleniowe, pomoc oraz indywidualne konsultacje.

 

 

Program  jest konsultowany i dobierany indywidualnie do potrzeb konkretnego klienta.

 

 

Zapraszamy!