Aktualności

Najbliższe szkolenia

Nasi klienci

etykieta wizerunkowa w urzędach

Dobrze skomponowany strój jest podstawą autoprezentacji.  Poprzez świadomy wybór elementów garderoby zmuszamy innych, by patrzyli na nas w pozytywny sposób, prowadzili negocjacje według naszych reguł i postępowali zgodnie z naszymi preferencjami. Od urzędnika XXI wieku wymaga się kompetencji w każdym zakresie, także wizerunkowym.

Czytaj więcej

Jak zostać małym dyplomatą?

Mały dyplomata to ktoś, kto może zostać dużym strategiem, przywódcą,  a nawet komandosem, który poprzez upór, siłę i niezłomny charakter oraz stosowane codziennie zasady dobrego wychowania, będzie mógł wpływać na pozytywne zmiany w swoim otoczeniu.

Czytaj więcej

Instytut

 

Klienci, z którymi spotkałam się na swojej drodze zawodowej artykułowali potrzebę stałej, odpowiedzialnej współpracy z doświadczonym i komunikatywnym trenerem, a więc profesjonalistą. W ten sposób powstała idea utworzenia Instytutu Dyplomacji – miejsca, w którym oczekiwania klientów spotykają się z  profesjonalizmem wykonawcy. W Instytucie Dyplomacji działa System Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Przestrzegam także zasad etyki zawodowej, a przy prowadzeniu sesji coachingowych i mentoringowych Kodeksu Etycznego International Coach Federation.

 

Instytut Dyplomacji powstał w 2010 r. i jest profesjonalną firmą w województwie warmińsko-mazurskim specjalizującą się w zakresie protokołu dyplomatycznego, etykiety biznesowej, komunikacji międzynarodowej, międzykulturowej, lobbingu, PR, PA, CSR oraz w zarządzaniu umiejętnościami miękkimi. Dostarczamy wysokospecjalistyczną wiedzę z zakresu dyplomacji i etykiety biznesowej. Podczas szkoleń preferujemy techniki warsztatowe i gry symulacyjne. Produkty świadczone przez Instytut są skierowane do szerokiej rzeszy odbiorców – począwszy od  kadry kierowniczej i zarządzającej, pracowników organów administracji publicznej, samorządowej poprzez właścicieli i pracowników prywatnych przedsiębiorstw, do prywatnych odbiorców, studentów, polityków oraz tych, którzy zajmować się będą kampaniami wyborczymi lub chcą zadbać o wizerunek swojej firmy. Ofertę kierujemy także do najmłodszych. Odpowiedź  na pytanie – jak zostać małym dyplomatą kryje się w szkoleniach z zakresu savoir-vivre’u dostosowanych do określonych grup wiekowych.

Strategia Funkcjonowania Instytutu zbudowana jest z 3 etapów mających na celu rzetelne przygotowanie szkolenia/spotkania/warsztatu/sesji coachingowej i mentoringowej. Pierwszy polega na budowaniu relacji z Klientami opartych o realną diagnozę ich potrzeb. Drugi jest w pełni profesjonalną, kompleksową realizacją przyjętego zamówienia. Realna weryfikacja zadowolenia Klientów, idąca w parze z pozytywnymi referencjami, to ostatni z formalnych etapów SFI. Praktyka wskazuje jednak, że Klienci Instytutu zostają z nim na dłużej korzystając z bezpłatnego udostępniania wiedzy im przydatnej. W ten sposób w Instytucie Dyplomacji naprawdę realizujemy filozofię Youtility marketingu.

Zobacz więcej: https://www.facebook.com/pages/Instytut-Dyplomacji-Anita-Frankowiak/51999232804609

                      https://pl.linkedin.com/pub/anita-monika-frankowiak-phd/b5/38a/381

                      http://www.goldenline.pl/anita-frankowiak/

                                                                                             

 

Instytut Dyplomacji jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

pod numerem ewidencyjnym  2.28/00028/2014.

 

Dyrektor Instytutu Dyplomacji

 dr hab. n. hum. Anita Monika Frankowiak, prof. UWM

ja2017 - Kopia

 

Praktyk biznesu, doradca biznesowy, certyfikowany tutor, mentor, dyplomowany coach, kulturoznawca, filolog,  komunikolog, specjalista ds. komunikacji międzykulturowej, specjalista z zakresu protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych oraz trener z 27-letnią praktyką zawodową z międzynarodowym certyfikatem Transforming CommunicationTM nr PL 01050. Profesor na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) oraz Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych).

 

Ekspert merytoryczny w Instytucie Badań Edukacyjnych. Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Nauki i Rozwoju. W latach 2019-2021 Pełnomocnik Prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej ds. Rozwoju Uczelni. Od 2018 Ekspert w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie Ministerstwie Edukacji i Nauki. Od 2010 r. dyrektor Instytutu Dyplomacji. W latach 2013-2015 Dyrektor Generalny i Zarządzający na Skandynawię i Kraje Nadbałtyckie. Ekspert i trener Mazowieckiego Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych. Ekspert ds. komunikacji biznesowej w Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Do 2017 r. Ekspert ds. przedsiębiorczości i negocjacji zbiorowych na rynkach europejskich w Związku Pracodawców Polska-Europa Wschodnia. Dyrektor Oddziału Izby Coachingu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Autorka wielu strategii marketingowych i rozwojowych dla MŚP. Doradca w zakresie marketingu zewnętrznego i wewnętrznego, PR przedsiębiorstw i ekspert ds. wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz planów naprawczych w MŚP.  Ekspert medialny w zakresie etykiety biznesowej,  protokołu dyplomatycznego, zarządzania wizerunkiem, CSR, PR i PA; doradca w zakresie znajomości uwarunkowań funkcjonowania nowych mediów.

 

W latach 2005-2013 zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2005 do 2011 r. p/o dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego. Ekspert zewnętrzny ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Polska Foresight 2020. W latach 2010-2012 kierownik naukowy studiów podyplomowych z zakresu PR i marketingu wewnętrznego z certyfikatem w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej wydanym w 2006 r. przez Duński Urząd Patentowy i Urząd Patentowy RP. Inicjatorka uruchomienia w 2010 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim ogólnouczelnianego przedmiotu „etykieta”.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu: komunikacji, neurokomunikacji, mentoringu, negocjacji, komunikacji międzykulturowej, przedsiębiorczości, zarządzania kompetencjami,  brandingu oraz innych kompetencji miękkich, a także w zagadnieniach z zakresu: komunikacji biznesowej, protokołu dyplomatycznego, NLP, wystąpień publicznych i współpracy z mediami.  Współpracuje doradczo i szkoleniowo z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie.

 

Prowadziła szkolenia i warsztaty m. in. dla: Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dla mediatorów), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Michelin Polska S.A., Pracodawców RP, Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, Sii sp. z o.o. w Gdańsku, JIT Solutions w Gdyni, TestHR Zacharzewska, Flis, Pięta w Krakowie, MSU w Grudziądzu, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), Skraw-Mech sp. z o.o. (PESA) w Bydgoszczy, TAW Polska we Wrocławiu, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego, Collegium Civitas, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, UMK w Toruniu, UWM w Olsztynie, UKSW w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego, Sopockiej Szkoły Wyższej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich i miejskich, oraz  kilkudziesięciu przedsiębiorstw i indywidualnych klientów.  Współpracuje od wielu lat szkoleniowo z  Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz innymi akredytowanymi placówkami doskonalenia nauczycieli. Jest kierownikiem oraz autorem planu studiów na innowacyjnym edukacyjnie kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowanym w ramach projektu „Innowacyjni Nauczyciele”.

Przeprowadziła ponad 11 900 godzin szkoleniowych i ponad 2000 doradztwa dla przedsiębiorców udzielając feedbacku oraz pomagając im przy budowaniu strategii rozwojowych, założeń organizacyjnych firmy, planów naprawczych i w eksporcie produktów na rynki międzynarodowe (m.in. kraje skandynawskie, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Chiny, Japonia, USA, ZEA, kraje Bliskiego Wschodu). Zrealizowała ponad 200 godzin indywidualnego i grupowego wsparcia coachingowego, w tym także dla przedsiębiorców. Ma ponad 300 referencji i opinii nt  swojej pracy, jakości szkoleń, warsztatów oraz zrealizowanego doradztwa. Wszystkie one poświadczają wysoką jakość oferowanych przez Instytut Dyplomacji usług i zachęcają do stałej współpracy. 

W 2021 r. uruchomiła i poprowadziła pierwszą w Polsce w pełni autorską Szkołę Tutorów Międzykulturowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika  w Toruniu.

 

 

Partner Instytutu Dyplomacji

Corporate Diplomats & Translators sp. z o.o.

Przez ponad 30 lat działalności zaufało im ponad 1 000 firm i instytucji w kraju i za granicą. Stale powiększają  zespół ekspertów, dzięki czemu są w stanie szybko reagować na potrzeby klientów, ograniczając do minimum czas potrzebny na wykonanie zamówienia.

Działają na rynku międzynarodowym, świadcząc usługi doradcze i szkoleniowe oraz specjalistyczne tłumaczenia wymagające eksperckiej wiedzy i najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Obsługują zagraniczne misje gospodarcze i konferencje biznesowe w ponad 70 językach.

 

Firma wdrożyła zintegrowany system zarządzania na zgodność z czterema międzynarodowymi normami:

  • ISO 9001
System zarządzania jakością
  • ISO 17100
Usługi tłumaczeniowe – wymagania
  • DIN 2345
Zawieranie umów na wykonanie tłumaczeń
  • ISO/IEC 27001
System zarządzania bezpieczeństwem informacji

 

 

 

Trenerzy współpracujący z Instytutem Dyplomacji

 

 

Hanna Wilczyńska-Godlewska – dyplomowany coach, czlonek Izby Coachingu, trener emisji głosu i umiejętności interpersonalnych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej. Jest animatorką kultury. Ukończyła studia polonistyczne oraz podyplomowe studia w zakresie kultury i wyrazistości mowy,  a także  warsztaty reżyserskie w Studium Teatralnym przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Zdobyła uprawnienia kwalifikacyjne II stopnia  (logopedia i emisja głosu). W 2013 roku odbyła prestiżowy staż „Voice and Body”  w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego (zakończony dyplomem) we Wrocławiu. Ukończyła także szkolenia zakresu terapii uzależnień  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz szkolenie dla koordynatorów programu edukacyjnego „Stres pod kontrolą”. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim ze wspierania relacji międzyludzkich i life-coachingu. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz technik głosowych. Współpracowała m.in. z:  Michelin Polska S.A., Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, Instytutem Dyplomacji. Prowadzi także indywidualne sesje warsztatowe i coachingowe.

 

 

Elżbieta L. LeszczyńskaInternational Business Coach. Doradca. Specjalizuje się w biznes i life coachingu, działając według motta Walta Disney’a , „sposobem na zaczęcie, jest skończenie mówienia i podjęcie działania”. Praktyk w odkrywaniu potrzeb ludzi i organizacji pozwalających na dostarczanie rozwiązań przekraczających założone oczekiwania. Działa w środowiskach: biznesu, administracji publicznej i ngo’s, skutecznie wspierając proces zmiany. W obecnej sytuacji rynkowej, szczególnie doceniana za unikalne doświadczenie łączące PR z zarządzaniem i finansowaniem projektów. Doradca w pozyskiwaniu funduszy europejskich/ funduszy komercyjnych, rozwój start- up’ów. Klienci: gminy, przedsiębiorcy, korporacje: LOT, BMW, Tchibo, Imperial Tobacco, Kredyt Bank, Servier, PZU, Henkel, Polskie Sieci Energetyczne, Ciech, Ministerstwo Środowiska, PGNiG.