Aktualności

Najbliższe szkolenia

Nasi klienci

etykieta wizerunkowa w urzędach

Dobrze skomponowany strój jest podstawą autoprezentacji.  Poprzez świadomy wybór elementów garderoby zmuszamy innych, by patrzyli na nas w pozytywny sposób, prowadzili negocjacje według naszych reguł i postępowali zgodnie z naszymi preferencjami. Od urzędnika XXI wieku wymaga się kompetencji w każdym zakresie, także wizerunkowym.

Czytaj więcej

Jak zostać małym dyplomatą?

Mały dyplomata to ktoś, kto może zostać dużym strategiem, przywódcą,  a nawet komandosem, który poprzez upór, siłę i niezłomny charakter oraz stosowane codziennie zasady dobrego wychowania, będzie mógł wpływać na pozytywne zmiany w swoim otoczeniu.

Czytaj więcej

Instytut

 

Klienci, z którymi spotkałam się na swojej drodze zawodowej artykułowali potrzebę stałej, odpowiedzialnej współpracy z doświadczonym i komunikatywnym trenerem, a więc profesjonalistą. W ten sposób powstała idea utworzenia Instytutu Dyplomacji – miejsca, w którym oczekiwania klientów spotykają się z  profesjonalizmem wykonawcy. W Instytucie Dyplomacji działa System Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Przestrzegam także zasad etyki zawodowej, a przy prowadzeniu sesji coachingowych i mentoringowych Kodeksu Etycznego International Coach Federation.

 

Instytut Dyplomacji powstał w 2010 r. i jest profesjonalną firmą w województwie warmińsko-mazurskim specjalizującą się w zakresie protokołu dyplomatycznego, etykiety biznesowej, komunikacji międzynarodowej, międzykulturowej, lobbingu, PR, PA, CSR oraz w zarządzaniu umiejętnościami miękkimi. Dostarczamy wysokospecjalistyczną wiedzę z zakresu dyplomacji i etykiety biznesowej. Podczas szkoleń preferujemy techniki warsztatowe i gry symulacyjne. Produkty świadczone przez Instytut są skierowane do szerokiej rzeszy odbiorców – począwszy od  kadry kierowniczej i zarządzającej, pracowników organów administracji publicznej, samorządowej poprzez właścicieli i pracowników prywatnych przedsiębiorstw, do prywatnych odbiorców, studentów, polityków oraz tych, którzy zajmować się będą kampaniami wyborczymi lub chcą zadbać o wizerunek swojej firmy. Ofertę kierujemy także do najmłodszych. Odpowiedź  na pytanie – jak zostać małym dyplomatą kryje się w szkoleniach z zakresu savoir-vivre’u dostosowanych do określonych grup wiekowych.

Strategia Funkcjonowania Instytutu zbudowana jest z 3 etapów mających na celu rzetelne przygotowanie szkolenia/spotkania/warsztatu/sesji coachingowej i mentoringowej. Pierwszy polega na budowaniu relacji z Klientami opartych o realną diagnozę ich potrzeb. Drugi jest w pełni profesjonalną, kompleksową realizacją przyjętego zamówienia. Realna weryfikacja zadowolenia Klientów, idąca w parze z pozytywnymi referencjami, to ostatni z formalnych etapów SFI. Praktyka wskazuje jednak, że Klienci Instytutu zostają z nim na dłużej korzystając z bezpłatnego udostępniania wiedzy im przydatnej. W ten sposób w Instytucie Dyplomacji naprawdę realizujemy filozofię Youtility marketingu.

Zobacz więcej: https://www.facebook.com/pages/Instytut-Dyplomacji-Anita-Frankowiak/51999232804609

                      https://pl.linkedin.com/pub/anita-monika-frankowiak-phd/b5/38a/381

                      http://www.goldenline.pl/anita-frankowiak/

                                                                                             

 

Instytut Dyplomacji jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

pod numerem ewidencyjnym  2.28/00028/2014.

 

Dyrektor Instytutu Dyplomacji

 dr hab. Anita Monika Frankowiak

ja2017 - Kopia

Dyplomowany Coach, synergolog, trener oraz doradca biznesowy. Uśmiechnięta profesjonalistka, która zrealizowała ponad 4900 godzin szkoleniowych i wciąż zależy jej na pracy z ludźmi. A ponadto: Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Izby Coachingu. Wcześniej Dyrektor Generalny i Zarządzający na Skandynawię i Kraje Nadbałtyckie. Praktyk biznesu wciąż doskonalący własne kompetencje. W zespole profesjonalistów Coaching People. Wykładowca akademicki z ponad 20-letnim stażem. Ekspert i trener Mazowieckiego Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych. Autorka jedynego w Polsce poradnika modelowej współpracy pomiędzy Lokalnymi Radami Gospodarczymi a samorządem powiatowym. W 2014 r. Kierownik Zespołu Wdrożeniowego w projekcie „Sieć Brokerów Innowacji”. Autorka wielu strategii marketingowych i rozwojowych dla MŚP. Ekspert medialny w zakresie etykiety biznesowej, protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre’u, CSR, PR i PA. Doradca w zakresie znajomości uwarunkowań funkcjonowania nowych mediów. Doradca w zakresie marketingu zewnętrznego i wewnętrznego, PR przedsiębiorstw i  ekspert ds. wdrażania innowacyjnych rozwiązań w MŚP w projekcie nr UDA-POKL.08.02.01- 12-014/12- 00. Autorka kompleksowych strategii PR i CSR. Wyróżniona przez umieszczenie biografii w elitarnej encyklopedii „Who is Who” w Polsce. W latach 2005 – 2013 zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. P/o dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego od 2005 r. do września 2011 r. Ekspert zewnętrzny ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Polska Foresight 2020. Członek Obywatelskiej Rady Kultury przy Prezydencie Olsztyna. Specjalista z zakresu protokołu dyplomatycznego, międzynarodowej dyplomacji kulturalnej, savoir-vivre’u oraz etykiety wizerunkowej, biznesowej, lobbingu i brandingu. Specjalista w zakresie komunikacji społecznej i międzykulturowej. Specjalista w zakresie zarządzania pracami naukowymi i badaniami rozwojowymi. W latach 2010-2012 kierownik naukowy studiów podyplomowych z zakresu PR i marketingu wewnętrznego z certyfikatem w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej wydanym w 2006 r. przez Duński Urząd Patentowy i Urząd Patentowy RP. Twórca programu autorskiego ze sztuki dyplomacji i etykiety biznesowej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i WSIiZ. Inicjatorka uruchomienia przedmiotu „etykieta” na Uniwersytecie w Olsztynie.Redaktor prowadzący Gazety Studenckiej. Tworzywo. Autorka wielu artykułów na temat etykiety biznesowej i savoir-vivre’u oraz kilkudziesięciu opracowań w obszarze nauk humanistycznych i nauk o mediach.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu: komunikacji niewerbalnej, NLP, marketingu uslug prawnych, tożsamości przestrzennej, komunikacji i etykiety międzynarodowej, zarządzania kompetencjami, technik sprzedaży, analizy rynku i produktu, brandingu, budowania marki w przestrzeni międzynarodowej oraz PR, CSR, wystąpień publicznych i współpracy z mediami (w tym zarządzaniu treściami w prasie lokalnej, samorządowej, krajowej). Przygotowuje dziennikarzy do profesjonalnego budowania przekazów informacyjnych. Uprawia copywriting i ocenę funkcjonalności stron internetowych. Zajmuje się marketingiem politycznym przygotowując kampanie medialne i strategie komunikowania politykom, którzy są chcą świadomie i profesjonalnie zarządzać swoimi kompetencjami i wizerunkiem.
Jest także doradcą  biznesowym i autorką kilkunastu strategii rozwojowych, planów rozwoju, diagnoz i analiz dla JST i MŚP. Przygotowuje przedsiębiorców do ekspansji na rynkach międzynarodowych, szczególnie skandynawskich. Wspólpracuje z JST budując diagnozy gospodarcze, strategie rozwojowe, strategie wizerunkowe i promocyjne.
Prowadziła szkolenia i warsztaty m. in. dla: Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Michelin Polska S.A., Pracodawców RP, Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, Sii sp. z o.o. w Gdańsku, JIT Solutions w Gdyni, TestHR Zacharzewska, Flis, Pięta w Krakowie, MSU w Grudziądzu, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), Skraw-Mech sp. z o.o. (PESA) w Bydgoszczy, TAW Polska we Wrocławiu, wielu starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich i miejskich oraz kilkudziesięciu przedsiębiorstw i indywidualnych klientów. Ma na swoim koncie ponad 2000 godzin realnego doradztwa  w dzialaniach wdrożeniowych, eksportowych i wspierających przedsiębiorczość oraz 250 indywidualnych godzin coachingowych.

 

Trenerzy

 

 

Hanna Wilczyńska-Godlewska – dyplomowany coach, czlonek Izby Coachingu, trener emisji głosu i umiejętności interpersonalnych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej. Jest animatorką kultury. Ukończyła studia polonistyczne oraz podyplomowe studia w zakresie kultury i wyrazistości mowy,  a także  warsztaty reżyserskie w Studium Teatralnym przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Zdobyła uprawnienia kwalifikacyjne II stopnia  (logopedia i emisja głosu). W 2013 roku odbyła prestiżowy staż „Voice and Body”  w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego (zakończony dyplomem) we Wrocławiu. Ukończyła także szkolenia zakresu terapii uzależnień  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz szkolenie dla koordynatorów programu edukacyjnego „Stres pod kontrolą”. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim ze wspierania relacji międzyludzkich i life-coachingu. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz technik głosowych. Współpracowała m.in. z:  Michelin Polska S.A., Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, Instytutem Dyplomacji. Prowadzi także indywidualne sesje warsztatowe i coachingowe.

 

 

Elżbieta L. LeszczyńskaInternational Business Coach. Doradca. Specjalizuje się w biznes i life coachingu, działając według motta Walta Disney’a , „sposobem na zaczęcie, jest skończenie mówienia i podjęcie działania”. Praktyk w odkrywaniu potrzeb ludzi i organizacji pozwalających na dostarczanie rozwiązań przekraczających założone oczekiwania. Działa w środowiskach: biznesu, administracji publicznej i ngo’s, skutecznie wspierając proces zmiany. W obecnej sytuacji rynkowej, szczególnie doceniana za unikalne doświadczenie łączące PR z zarządzaniem i finansowaniem projektów. Doradca w pozyskiwaniu funduszy europejskich/ funduszy komercyjnych, rozwój start- up’ów. Klienci: gminy, przedsiębiorcy, korporacje: LOT, BMW, Tchibo, Imperial Tobacco, Kredyt Bank, Servier, PZU, Henkel, Polskie Sieci Energetyczne, Ciech, Ministerstwo Środowiska, PGNiG.

Partner Instytutu Dyplomacji

DOM TŁUMACZEŃ SOWA, OPOLE

Dotrzymujemy słowa w każdym języku

Od początku swojej działalności (1994 r.) DOM TŁUMACZEŃ SOWA cieszy się opinią rzetelnej agencji tłumaczeń, oferującej tłumaczenia (pisemne i ustne), redagowanie tekstów i copywriting we wszystkich językach, z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

 

DOM TŁUMACZEŃ SOWA jest jedyną agencją tłumaczeń w Polsce, certyfikowaną na zgodność z czterema międzynarodowymi normami:

 

ISO 9001                             System zarządzania jakością

PN-EN 15038                      Usługi tłumaczeniowe – wymagania

DIN 2345                             Zawieranie umów na wykonanie tłumaczeń

ISO/IEC 27001                    System zarządzania bezpieczeństwem informacji

oraz

ISO 26000                          ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA (CSR)

 

DOM TŁUMACZEŃ SOWA należy także do Amerykańskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (American Translators Association – ATA) oraz do prestiżowego grona zdobywców statuetki Przedsiębiorstwa Fair Play.

 

DOM TŁUMACZEŃ SOWA to dom komunikacji, myśli i kultury.